Ana sayfa > Etilen Giderimi > Etilen Giderimi

Etilen Giderimi

Etilen Giderimi


Canlı hasat edilen tüm meyve,sebze ve çicekler hasattan sonra uygun sıcaklık ve nem ortamında canlı kalır ve solunum yaparlar.Canlı kaldığı sürece etilen gazı üretir ve ortama verirler.Bitki tarafından üretilen etilen gazı, aynı zamanda bitkinin olgunlaşma hormonudur ve etilen gazı soğuk hava deposu  içinde kaldığı sürece ürünün hızlı olgunlaşmasını,yaşlanmasını ve çürümesini sağlar.Olgunlaşma ve yaşlanma arttıkça etilen üretimi ve etilene karşı duyarlılık kat kat artar,yaşlanma ve çürüme hızlanır. Saratma yapılmış muz ve Trabzon hurmasının soğuk hava depolama ve raf ömrünün çok kısa olmasının sebebi budur. 


Ozon, doğada ozon tabakasında bulunur ve şimşek çakması sırasında oluşan yüksek voltajın havadaki oksijeni aktifleştirmesi şeklinde üretilir. Ozon jeneratörleri,benzer bir metot ile havadaki oksijeni ozona dönüştürür ve soğuk hava deposuna  verir. O3 (ozon), Etilen gazı ile reaksiyona girerek yok eder. Etilen gazı ile ozon gazı reaksiyona girdiğinde soğuk hava deposu içinde CO2 ve nem ortaya çıkar. CO2 gazı soğuk hava deposundaki ürüne hiç bir zararı olmadığı gibi solunmayı yavaşlattığı için faydalı sayılabilir. Ozon gazı Hiç bir zehirli madde içermez, hiç bir kalıntısı yoktur. Doğadaki en güçlü ve en zararsız dezenfektandır. Küf, mantar, bakteri ve patojenleri öldürür. 

Ethylene Removal Ozone Generator For Cold Storage Rooms!!

For quality storage; 

Refrigerate Not Enough!

We Use Ozone Generator For cold storage rooms. 

WHY OZONE GENERATOR?

O3 (ozone) reacts with Ethylene gas (C2H4)  and destroys it. When the ethylene gas and ozone gas react, CO2 and moisture occur in the cold storage. CO2 gas can be considered beneficial because it does not harm the product in the cold storage and slows down breathing. Ozone gas does not contain any toxic substances, does not have any residue. It is the strongest and most harmless disinfectant in nature. It kills mold, fungi, bacteria and pathogens.

Antifungal feature allows protection against mildew and fungal diseases.

OZONE GAS extends the storage period of sensitive fruits such as grapes, strawberries and raspberries in the cold storage and prevents contamination and mold caused by humidification devices.

It prevents the wounds caused by the harvest damage from rotting and this rot from infecting other fruits in the box.

There is no need for any substance other than ambient air for O3 production.

The operating cost is almost negligible.


Ozon, Soğuk Hava Depolama  ve raf sürecini kazanca dönüştürür!


• O3 Üretimi için ortam havası dışında hiç bir maddeye ihtiyaç yoktur.

• Çok düşük elektrik tüketimi dışında işletme maliyeti neredeyse sıfırdır.

Diğer atmosfer kontrolü türlerine göre ilk yatırım maliyeti çok düşüktür.

• Kapasitede alt ve üst limit yoktur.Çok geniş çözüm yelpazesine sahiptir.

• Mevcut depoların fiziki yapısında hiç bir değişiklik yapılmadan uygulanabilir.


OZON;

Muz, narenciye ve Trabzon Hurması başta olmak üzere tüm meyve ve sebzelerin olgunlaşmasını geciktirir. 

Üzüm, çilek, ahududu gibi hassas meyvelerin soğuk hava deposunda muhafaza süresini uzatır, nemlendirme cihazlarından kaynaklanan kirlenme ve küflenmeyi engeller. 

Hasat hasarlarından kaynaklanan yaraların çürümesini ve bu çürümenin kasadaki diğer meyvelere bulaşmasını engeller. 


Depodan, kasalardan ya da bahçeden gelen zararlı mikroorganizmaları öldürür.  

Antifungal özelliği sayesinde mantar hastalıkları ve küflenmeye karşı koruma sağlar. 

Manav, komisyoncu ve marketlerin küçük çaplı soğuk hava depolarında dahi hesaplı modifiye atmosfer kazanımı sağlar. 

Büyük kapasiteli soğuk hava depolarında ön yıkama ve ön soğutma suyuna ozon verilmesi tam dezenfeksiyon sağlar.  


SOĞUTMAK YETMEZ!...  Isıtma, soğutma, nemlendirme, dezenfeksiyon...

Hepsi   bir yerde uyum içinde !
Uzmanlığımız: Soğuk depo panelleri, merkezi sistem soğutma grupları, elektrik tasarruflu soğutma üniteleri, 

etilen giderimi ve kontrolü, tam otomatik sarartma ve olgunlaştırma sistemleri, inverter soğutma grupları,

ozon jeneratörleri, ısı kayıt ve uzaktan izleme sistemleri, ucuz atmosfer kontrolü, ozon jeneratörü, 

yüksek basınçlı nemlendirme cihazları, soğuk depo proje, uygulama ve supervizyon hizmetleri,

gıda depolama teknikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri.