Ozon Jeneratörü

Ana sayfa > Ozon Jeneratörü

OZON NEDİR ?


Ozon 3 oksijen atomunun bir arada bulunması formudur (O3) . Doğada ozon oluşumu iki yoldan gerçekleşir. Bunlardan biri güneşin ultraviyole ışınları, diğeri ise şimşek çakması sırasında oluşan yüksek voltajlı elektrik arkının havadaki oksijeni (O2) ozona (O3) dönüştürmesidir. (Corona Discharge)


Doğal yollarla oluşan ozonun büyük bir kısmı atmosferimizin ozonosfer tabakasını oluşturur. Sera gazları salınımı ve başka nedenlerle tahrip edilmediği sürece ozonosfer tabakasındaki ozon kalıcıdır, O3 modeli değişmez. Ancak yer seviyesine yakın, canlıların yaşadığı ortamda ozon kalıcı değildir, hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 15 dakika sonra ozon yok olur. Tekrar O2 formuna dönüşür.

Ozon, yüksek oksidasyon gücüne sahip, çok etkili ve doğal dezenfektandır. Bazı bakteri ve virüsleri yok etmesi, küf mantarlarını öldürmesi ve koku giderimi yeteneği ile , endüstride yaygın olarak kullanılan diğer dezenfektanlar ile kıyaslanmayacak ölçüde faydalı ve kullanışlıdır.

Ozon gazı zararlı atık, kalıntı bırakmaz. Suya ve ortama ozon uygulandığında, ortalama 15 dakika sonunda ozon yok olur.

OZON NASIL ÜRETİLİR ?


Teknolojide ozon gazı, ozon jeneratörleri ile üretilir. Ozon jeneratörü, şimşek çakması sırasındaki yüksek voltajın ark oluşturmasını (Corona Discharge) taklit eder. Kullanım amacına yönelik olarak farklı tip, büyüklük ve özellikte ozon jeneratörleri vardır. Bir yanda, araçlar içerisinde çakmak soketinden aldığı enerji ile çalışan ya da musluk suyunun hareketi ile ozon üreten mini ozon jeneratörleri... Diğer yanda su şişeleme, balık işleme, meyve depolama gibi devasa tesislerde kullanılan büyük kapasiteli ozon jeneratörleri...

Soluduğumuz havada %21 Oksijen, %78 Azot (Nitrojen) bulunmaktadır. Havadan ozon üreten ozon jeneratörü, aldığı havanın içindeki %21 lik kısmı ozona çevirmektedir. Bu yüzden ozon konsantrasyonu ve ozon kalitesi düşüktür. Ortam havası iyileştirme, su ve materyal dezenfekte amaçlı kullanılan ozon jeneratörleri genellikle havadan ozon üreten küçük yapılı ve ekonomik cihazlardır. Genellikle taşınabilir yapıda, zamana bağlı çalışırlar. Saatte 0.5 gr ile 5 gr arasında ozon üretirler. Bu üretim, havanın ve suyun dezenfeksiyonu, koku giderimi gibi işler için yeterlidir. Çünki ortam havasının ve yüzeylerin dezenfekte edilmesinde çok yüksek konsantrasyonda ozona gerek yoktur.

 Sağlık kuruluşlarında ozona dayalı tedavilerde ozon konsantrasyonu ve kalitesi yüksek olmalıdır. Bu yüzden tıbbi tedavilerde kullanılacak ozon jeneratörleri saf oksijenden ozon üretir. Saf oksijen tüplerinden ya da oksijen konsantratörlerinden yararlanılır . Üretilen ozon konsantrasyonunu ölçen hassas sensörler ve sistemleri barındırırlar. Bu tip cihazlar Medikal Ozon Jeneratörü olarak adlandırılır.

OZON JENERATÖRÜ KULLANIM AMAÇ VE ALANLARI

Ozon jeneratörleri , isminden de anlaşılacağı üzere ozon üreten cihazlardır.

Tipik bir ozon jeneratörü veya ozon makinesi, oksijen moleküllerini parçalayarak ozon gazı üretmeye yarayan cihazlardır.

Yetkili merkezlerce kontrolleri yapılan cihazımız için CE sertifikası alınmıştır.