Defrost Nedir ? Ne zaman ve Nasıl Yapılır ?

Ana sayfa > Dökümanlar > Defrost Nedir ? Ne zaman ve Nasıl Yapılır ?

Defrost Nedir ? Ne zaman ve Nasıl Yapılır ?


Defrost tamamiyle soğutma yüzeylerinde oluşan karlanma / buzlanma’nın manuel veya otomatik olarak çözülmesi işlemidir.

Soğutma sistemlerinde evaporatör yüzeyi en soğuk yüzeydir. Bu nedenle ortam havası evapratör yüzeyine temas ettiğinde hava içerisindeki su buharı önce yoğuşmakta ardından donarak / karlanarak / buzlanarak evaporatör yüzeyine yapışıp kalmaktadır. Karlanma sürekli olduğu için bir süre sonra evaporatör üzerindeki kanatçıklar / petekler tamamiyle kar ile kaplanmakta ve hava geçişini engelleyerek ısı transferini durdurmaktadır. durum böyle olduğunda evaporatör yeteri miktarda soğutma yapamamakta ve sistem verimi düşmektedir.

Ne zaman defrost yapılır?

  1. Buz kalınlığı ölçülerek
  2. Yüzey sıcaklığı ölçülerek
  3. Otomatik olarak belirli bir periyotla
  4. Manuel olarak

Defrost Yöntemleri

Elektrikle Defrost Yöntemi

Evaporatör yüzeyinde serpantin kanatçıkları arasına rezistans yerleştirerek defrost yapılabilir. Defrost yöntemlerinden elektrikle kar eritme en sık rastlanan yöntemdir ve bu, buharlaştırıcının soğutucu akışkan borularından bazılarının iki başını açık bırakmak ve bunların içine yalıtımlı boru tipi elektrik rezistanslı ısıtıcılar yerleştirmek suretiyle sağlanır. Defrost işlemi el ile başlayıp durdurulabileceği gibi çoğunlukla otomatik defrost zaman saatleriyle (Defrost timer) kontrol edilir.

Sıcak gazla defrost yöntemi

Basılan sıcak soğutucu akışkanın kondenser yerine doğrudan buharlaştırıcıya yönlendirilmesiyle yapılan defrost yöntemidir. Bu tarz defrost sisteminde, buharlaştırıcıya verilen sıcak gazın burada ısısını vererek yoğuşması çok ciddi kompresör hasarlarına neden olabilir ve bu nedenle uygulanmasında çok dikkat etmek ve bazı önlemler almak gerekir. Bu yöntem üç şekilde yapılabilir..

A- Çift evaporatör kullanarak. Yani sisteme bir yardımcı buharlaştırıcı konulması ile yapılır. Bir evaporatör defrosta iken diğeri asli görevini yapmaktadır.

B- Sistemin ısı pompası olarak çalıştırılması yani çevrimin ters çalıştırılmasıdır.

C- Sıcak gazın bir kısmı baypas edilerek evaporatöre gönderilmesiyle defrost yapılması.

Sulu Defrost

Sık uygulanan diğer bir defrost sistemi de sulu defrosttur. Su ile defrost yaptırılması ekonomik ve geçerli bir usuldür. Bu sistemde, defrost yapmak için evaporatöre ılık su püskürtülür. Ayrıca, tavaya da ayrıca su püskürtülebilir. Bu su ve erittiği kar süratle odadan (cihaz tavasında toplanarak) atılmalıdır. Burada dikkat edilecek nokta; eriyen su ve püskürtülen suyun tahliye ağzından dışarı alınmasının mümkün kılınması gerekliliğidir. Bu sebeple, tahliye çaplarının yarısının tahliyede efektif kullanıldığını bilmek ve kapasiteyi buna göre ayarlamak yerinde olacaktır. 

 Sıcak hava ile defrost

Yüzeylere sıcak hava gönderilerek yapılan bir defrost yöntemidir.

 Oda havasıyla defrost

2°C’in üzerindeki odalarda sistem durdurulur, sadece eavaporatör fanları çalıştırılarak, eritme işlemi yapılır.