Merkezi Soğutma Sistemi Nedir ?

Ana sayfa > Dökümanlar > Merkezi Soğutma Sistemi Nedir ?

Merkezi Soğutma Sistemleri

Birden çok eşit kapasitedeki kompresörlerin bir grup üzerinde birbirine entegre sistemde çalıştığı soğutma cihazlarıdır.

Soğutma kapasitesinin yüksek olduğu veya iç soğutucu ünite sayısının çok olduğu tesislerde kullanılır.

Merkezi Sistem Cihazlarda Vidalı, Semi (Yarı) Hermetik veya Scroll Kompresörler kullanılır.

Merkezi soğutma sistemi, enerji tasarrufu ve montaj kolaylığı sağlayan en etkin soğutma sistemidir.


Bu sistemin üstün yanları şu şekilde sıralanabilir: 

Enerji tasarrufu sağlar : Her bir soğutma noktasından gelen soğutma ihtiyaçları sinyalleri için her defasında yeni bir kompresör devreye girmeden o an çalışan kompresör/kompresörlerin mevcut kapasitesinden faydalanılır.Bu sayede kompreösrlerin ilk hareketindeki kalkış akım sarfiyatları azaltılır ve takribi olarak %20 – %30 arasında bir elektrik tasarrufu sağlanır.Bu esasta sistem kendisini 4-5 yılda amorti eder.

Montaj kolaylığı sağlar : Bireysel sistemde, soğutucular ile her soğutma grubuna (condensing unit ) çekilen boru hatları yoğun-karmaşık bir tesisat oluşturur.Merkezi sistemde ise ana hattan soğutuculara alınan branşmanlarla tesisat daha basitleştirilmiştir.Bu tesisatın inşası ve daha sonra muhafaza edilmesi merkezi sistemde daha kolaydır.

Uygulama kolaylığı : Küçük kapasiteli bireysel soğutma gruplarında uzun tesisatlar – basınç kayıpları dolayısıyla soğutma enerji kaybına sebep olur.Bu sakıncası dolayısıyla-ekonomik olmadığı için uygulama zorluğu olan tesisat mesafeleri merkezi sistemde sorun değildir.Sistem bir bütün halinde dizayn edilerek söz konusu soğutma enerji kaybı bertaraf edilir.

Teknolojik üstünlük : Merkezi Soğutma sisteminde bütün kompresörler ve bütün kondanser fanları, elektronik ve mekanik kontrol üniteleri vasıtasıyla birbirlerini yedekleyerek ve ihtiyaca göre sıralı olarak çalışırlar.Elektronik kontrol ünitesi tarafından kompresörlerin çalışma saatleri eşitlenecek şekilde devreye alınır ve cihaz ömürleri arttırılır.Ayrıca bireysel soğutma sisteminde, ek maliyet dolayısıyla tatbik edilemeyen mekanik emniyet zinciri tatbik edilerek kompresörler çeşitli arızalara karşı birkaç kademede korunur.

İzlenebilme Özelliği : Merkezi Soğutma Sistemi ,bilgisayarda uzaktan izleme(monitoring),soğutma/basınç değerlerinin kaydedilmesi ve modem vasıtasıyla uzaktan kumanda edilme (supersiving)sistemlerine kolaylıkla geçiş yapılabilecek şekilde imal edilir.